快捷搜索:

依旧桃花面,频低柳叶眉

依旧桃花面,频低柳叶眉

出自唐朝韦庄的《女冠子·昨夜夜半
原文赏析:
昨夜夜半,枕上分明梦见。语多时。依旧桃花面,频低柳叶眉
半羞还半喜,欲去又依依。觉来知是梦,不胜悲。
拼音解读
zuó yè yè bàn ,zhěn shàng fèn míng mèng jiàn 。yǔ duō shí 。yī jiù táo huā miàn ,pín dī liǔ yè méi
bàn xiū hái bàn xǐ ,yù qù yòu yī yī 。jiào lái zhī shì mèng ,bú shèng bēi 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: