快捷搜索:

采莲(煞衮)原文,翻译,赏析_拼音版_作者史浩

采莲(煞衮)原文:

吾皇喜。光宠无贰。玉带金鱼荣贵。或者疑之。岂识圣明,曾主斯乡,尝相与尽缠绵,胶漆何可相离。今日风云合契。此实天意。吾皇圣寿无极,享晏粲千载重逢,我翁亦昌炽。永作升平平安上瑞。

采莲(煞衮)拼音解读:

wú huáng xǐ 。guāng chǒng wú èr 。yù dài jīn yú róng guì 。huò zhě yí zhī 。qǐ shí shèng míng ,céng zhǔ sī xiāng ,cháng xiàng yǔ jìn qiǎn quǎn ,jiāo qī hé kě xiàng lí 。jīn rì fēng yún hé qì 。cǐ shí tiān yì 。wú huáng shèng shòu wú jí ,xiǎng yàn càn qiān zǎi xiàng féng ,wǒ wēng yì chāng chì 。yǒng zuò shēng píng shàng ruì 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: