快捷搜索:

烛影摇红(月下牡丹)原文,翻译,赏析_拼音版_作

烛影摇红(月下牡丹)原文:

院落傍晚,残霞收尽廉纤雨。天喷鼻富贵洛阳城,巧费春事情。自笑生平吟苦。写不尽、此花风采。玉堂银烛,翠幄画阑,万红争妒。

那更更阑,寒光幻出清都府。嫦娥跨影下人世,来按红鸾舞。连夜杯行休驻。恐怕化、彩云飞去。酒阑人静,月淡尘清,晨风轻露。

烛影摇红(月下牡丹)拼音解读:

yuàn luò huáng hūn ,cán xiá shōu jìn lián xiān yǔ 。tiān xiāng fù guì luò yáng chéng ,qiǎo fèi chūn gōng zuò 。zì xiào píng shēng yín kǔ 。xiě bú jìn 、cǐ huā fēng dù 。yù táng yín zhú ,cuì wò huà lán ,wàn hóng zhēng dù 。

nà gèng shēn xiāo ,hán guāng huàn chū qīng dōu fǔ 。cháng é kuà yǐng xià rén jiān ,lái àn hóng luán wǔ 。lián yè bēi háng xiū zhù 。shēng pà huà 、cǎi yún fēi qù 。jiǔ lán rén jìng ,yuè dàn chén qīng ,xiǎo fēng qīng lù 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: